Тест Java Test UA | Foxminded - онлайн курсы программирования

Який правильний синтаксис для main методу?
Що таке привласнення?
Яке з цих слів не є ключовими словами в мові Java?
Який відповідний тип для змінної isNew?
Об'єкт це:
Ключові слова в Java можна писати в будь-якому регістрі - великими чи малими літерами
Об'єктно-орієнтоване програмування це:
Як ви вважаєте, який тип зміною найкраще підходить для такого значення: 5.5
Якщо ваше умова полягає в тому, щоб ОБИДВІ частини порівняння були правдиві, то який оператор ви будете використовувати?
Що надрукує такий код: int[] nums = {1,2,3,4,5,6}; System.out.println(nums[1] +nums[3]);
Абстрактні методи можуть бути
Коли клас успадковується від іншого класу, він отримує:

По материалам https://www.javatpoint.comСвязаться с нами

Связаться
с нами