Чи достатньо тобі знань для початку навчання на курсі Java-менторінг?

Який правильний синтаксис для main методу?

Що таке присвоєння?

Яке з цих слів не є ключовим словом в мові Java?

Який відповідний тип для змінної isNew?

Об'єкт це:

Ключові слова в Java можна писати в будь-якому регістрі - великими чи малими літерами

Об'єктно-орієнтоване програмування це:

Як ви вважаєте, який тип зміної найкраще підходить для такого значення: 5.5

Якщо ваша умова полягає в тому, щоб ОБИДВІ частини порівняння були правдиві, то який оператор ви будете використовувати?

Шо надрукує такий код: int[] nums = {1,2,3,4,5,6}; System.out.println(nums[1] +nums[3]);

Абстрактні методи можуть бути

Коли клас наслідується від іншого класу, він отримує: